Reglement

Artikel 1       ORGANISATIE
De organisatie van de Tafeltourtocht is in handen van Business Rally Events en Tafelronde 93 Steenwijk.

Art.      1.1
De organisatieleiding neemt de laatste beslissing(en) en heeft altijd gelijk.

Art.      1.2
Bij iedere onenigheid (onduidelijkheid) waarin uiteindelijk een beslissing moet worden genomen treedt onmiddellijk artikel 1.1 in werking.

Artikel 2         OMSCHRIJVING V/D ROUTE

Art.      2.1
De lengte van de Tafeltourtocht is ca 150 km. Verdeeld over 2 klassementsproeven

Art.      2.2
De start van iedere klassementsproef vindt plaats op aanwijzing van de organisatie.

Art.      2.3
Bij wegafzettingen enz. zal de organisatieleiding in samenspraak met de wedstrijdleiding aangeven welke afwijkende route er dan gevolgd moet worden. Bij Ingetekende lijn proeven dient u zelf een omleiding te creëren. U pakt dan de route zo snel mogelijk weer op.

Art.      2.4
Het gebruik van elektronische apparatuur, zoals boordcomputers en navigatiesystemen is NIET toegestaan. Gebruik kan leiden tot uitsluiting. Deze apparatuur mag alleen gebruikt worden op aanwijzing van de organisatie. Wanneer een deelnemer echt verdwaald is, dient deze de organisatie in te schakelen en wordt bepaald of de navigatie gebruikt mag worden. Gebruik tijdens de rally wordt bestraft met 300 strafpunten.

Artikel 3       KLASSEMENTSPROEVEN

Art.      3.2
De (start)interval tussen de auto’s bedraagt 1 minuut. Tenzij dit anders aangegeven wordt door de wedstrijdleiding.

Art.      3.3
De klassementsproeven dienen zo exact mogelijk volgens het vastgestelde gemiddelde snelheid te worden afgelegd. De instructies voor de te hanteren gemiddelde snelheid en andere belangrijke gegevens worden vermeld in de routeopdracht van de klassementsproef. N.b. op snelle provinciale wegen mag men het gewone verkeer niet onnodig hinderen, met het uitzetten van de routes is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. In het zicht van de controle mag niet worden gestopt. Overtredingen worden gestraft met 50 strafpunten.

De tijd wordt gecontroleerd tussen start en TC 1, TC1 en TC2, TC 2 en TC3 etc. Als u dus bijv. 10 minuten te laat bent bij TC 1 dan is die tijd uw nieuwe starttijd voor het tweede tijdtraject.

Attentie:
Alle (regelmatigheids)trajecten worden op de openbare weg verreden, welke niet afgesloten zijn voor het overige verkeer!!!

Art.      3.4
Bemande controles: controleposten waarbij iemand van de organisatie naar uw routecontrolekaart vraagt.

Onbemande controles; dit zijn letters welke langs de kant van de route geplaatst zijn. We gebruiken de letters B t/m Z. Als u de letter C ziet, noteert u de W.

Art.      3.5
Keren in de route is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk door het routeboek wordt bepaald. Een rotonde dient men normaal te gebruiken en mag dus niet gebruikt worden om toch legaal te keren, zo ook het “rondje om de kerk”.

Art.      3.6
Bij de start van een klassementsproef krijgt u een wedstrijd(tijd)controlekaart waarop de bijzonderheden dienen te worden vastgelegd. Deze kaart kan uit meerdere gedeeltes bestaan.

Let op!! Elke equipe is zelf verantwoordelijk voor het volledig ingevuld zijn van de controle kaart.

Let op!! Bij de start van elke (nieuwe) proef heeft u een nieuwe ‘controlekaart’ nodig.

Art.      3.7
De wedstrijd controlekaart dient in nummervolgorde van de vakjes te worden ingevuld door de equipes. Dit moet met ballpoint, enkellijnig en onuitwisbaar worden gedaan. De controlekaarten moeten worden ingeleverd aan het eind van een traject. Iedere equipe is hier zelf verantwoordelijk voor. De controlekaarten blijven het eigendom van de organisatie.

Art.      3.8
De ‘wedstrijd controlekaart’ moet bij de bemande controleposten overhandigd worden. Indien men dit niet kan, wordt men voor de desbetreffende proef gediskwalificeerd. De official zal hierna de controlekaart afstempelen en/of uw meldingstijd noteren. Eigenhandige wijzigingen op de controlekaart die niet zijn doorgevoerd door een official zijn niet toegestaan en zullen strafpunten tot gevolg hebben. Mocht een official onverhoopt een fout maken, dan dient dit direct aan de betreffende official te worden medegedeeld en zo nodig door hem/haar te worden gecorrigeerd inclusief zijn/haar paraaf.

Het missen van een bemande routecontrole wordt bestraft met 300 strafpunten.

Art.      3.9
Tijdcontroles en routecontroles (onbemand) kunnen zich zowel rechts alsook links van de weg bevinden. Bemande controles kunnen zich overigens ook in cafés, hotels of andere gebouwen bevinden. Bemande controleposten bevinden zich uitsluitend rechts van de route. Bij deze controles kunnen ook extra opdrachten gegeven worden. Deze extra opdrachten moeten met voorrang op de routebeschrijving en ter plekke worden uitgevoerd en op de routecontrolekaart worden genoteerd. Hoe deze bemande of onbemande routecontroles te herkennen/ eruit moeten zien, worden tijdens briefing getoond. Aanwijzingen in het routeboek en/ of aanwijzingen van de organisatie overrulen de aanwijzingen in dit artikel.

Art.     3.10
Het aandoen van een controlepost uit een andere richting dan die van de route zal worden bestraft met 20 strafpunten.

Art.      3.12
Bij onverwachte wegafsluitingen e.d. zal gebruik worden gemaakt van “dwang”-pijlen om equipes naar de oorspronkelijke route te leiden. Dit zal worden gedaan middels enkele pijlen welke dienen te worden gevolgd.

Een omleiding wordt afgesloten met dubbele ‘dwang’ –pijlen. Hierbij kan een routeopdracht geplaatst zijn die moet worden opgevolgd. De dubbele ‘dwang’-pijlen worden geplaatst op het punt waar de oorspronkelijke route weer is bereikt, of daar waar een op de kaart voorkomende weg weer is bereikt, de organisatie zal het nummer van dat punt op het “dubbele dwang pijlen” bord zetten.In het laatste geval dient vanaf dat punt reglementair te worden verder gereden. Dubbele ‘dwang’-pijlen kunnen ook het begin en direct het einde van een omleiding aangeven.

Art.      3.13
Het te vroeg of te laat verschijnen bij (tijd)controles die onderweg al of niet zichtbaar worden gehouden, leveren straffen op volgens de volgende rekenregel:

Te laat komen is                                                    : 10 strafpunten per minuut.
Te vroeg komen is                                                : 10 strafpunten per minuut
Maximale tijdstraf per (tijd)controle        : 300 strafpunten
Het missen van een (tijd)controle              : 300 strafpunten (per keer)

Artikel 4       STRAFFEN

10 Strafpunten voor:

 • Elke minuut te laat, met een maximum van 300 punten.
 • Elke kilometer overschrijding van de wettelijke max. snelheid ter plaatse van de constatering.

10 Strafpunten voor:

 • Elke minuut te vroeg, met een maximum van 300 punten.

20 Strafpunten voor:

 • Keren in het zicht van de post;
 • Het noteren van een “foute” letter;
 • Missen van een letter,
 • Fout antwoord bij opdracht,
 • Het aandoen van een “foute” post;
 • Een post naderen uit de verkeerde richting.

50 strafpunten voor:

 • Te laat aan de start verschijnen
 • Stoppen in het zicht van de post;

300 Strafpunten voor:

 • Het missen van een post;
 • Het gebruik maken van navigatie tijdens de rally.

Artikel 5          KLASSEMENTEN

Art.      5.1
Het klassement wordt bepaald door het optellen van de opgelopen strafpunten per proef en per geklasseerde equipe.

Aan het eind van de Tafeltourtocht wordt het eindklassement opgemaakt en bij de prijsuitreiking bekend gemaakt.

Art.      5.2
De winnende equipe is de geklasseerde equipe met het laagste totaal aantal strafpunten. De volgende laagste is tweede enz..

Art.      5.3
In geval van ex aequo, zal de equipe die het beste resultaat heeft behaald in het laatste klassementsproef tot winnaar worden uitgeroepen. Indien dit niet voldoende blijkt, dan worden de resultaten van het 5e ,daarna 4e enz. klassementsproef bepalend voor het eindklassement.

 

SYSTEMEN WELKE GEBRUIKT WORDEN TIJDENS DE TAFELTOURTOCHT:

Bol pijl met afstanden
Aan de hand van getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, dient de langste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden.

De afstand naar de bol pijlsituatie vanaf de vorige bol pijlsituatie is aangegeven. Tevens is de totale afstand vanaf de tijdcontrole of startpunt aangegeven. Het meetpunt kan in de tekening aangegeven zijn met een sterretje (*).

Vaak is ook de resterende afstand naar de volgende tijdcontrole of de start van het volgend traject aangegeven.

De situaties dienen in nummervolgorde aangedaan te worden.

De situaties zijn niet op schaal getekend.

De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin of bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn.

Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.

Onverharde wegen zijn getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd.

Doodlopende wegen of wegen die verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zijn dan voorzien van een blokkeringsstreep.

Tussen de bol pijlopdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen.

Punten kortste route
Van de tijdcontrole (of startpunt kaartlezen) naar de volgende tijdcontrole (of volgend traject) dient een aantal punten in nummervolgorde te worden aangedaan.

Onder ieder punt wordt geacht een weg of weggedeelte te liggen.

van de tijdcontrole (of startpunt kaartlezen) naar het eerste punt, van punt tot punt en van het laatste punt naar de volgende tijdcontrole (of volgend traject) (of ander traject) dient steeds de kortste route geconstrueerd en bereden te worden.

Punten mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, maar alleen in voorwaartse richting.

 

De routesystemen worden op 17 september nogmaals uitgelegd.